بالغ » 5am شلخته بازده سوپرایرانی خانوادگی

04:06
درباره انجمن داغ

پنی احساس می کند که چیزی اشتباه است با نشان دادن او است. سوپرایرانی خانوادگی او می نویسد افکار خود را در دفتر خاطرات خود, پس از آن دوست او, Veruca, نشان می دهد تا با یکی دیگر از مادر بزرگ داغ و کد تقلب بازی در پنی.